Algemene voorwaarden

 • Een massage bij klachten zoals verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (lichte) hoest, verhoging, koorts en/of benauwdheid is onverstandig. Neem bij twijfel even contact met mij op.
 • Ethiek en hygiëne staan binnen mijn praktijk hoog aangeschreven. Ik vraag van jou dat jij als cliënt hier ook zorg voor draagt.
 • Als je als cliënt zinspeelt op erotische handelingen, is het mijn recht een geboekte afspraak te weigeren of een behandeling onmiddellijk te staken.
 • Al je persoonlijke en medische gegevens worden zonder je schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden (zie ook de privacy verklaring).
 • Ik ben niet verantwoordelijk voor schade en of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie over bijvoorbeeld lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, allergieën, virale of bacteriële infecties en medicijngebruik (zie ook de disclaimer).
 • De adviezen die ik geef, vervangen nooit de diagnose en/of voorgeschreven medicatie van een reguliere arts of specialist.
  De behandelingen komen niet in aanmerking voor vergoeding door je zorgverzekeraar.

Gedragscode

Ik hou mij aan de volgende professionele gedragscode:

 • Handel in het beste belang van je cliënten.
 • Respecteer cliënten, andere behandelaars en zorgverleners.
 • Neem verantwoordelijkheid voor je eigen daden.
 • Beoefen je vaardigheden alleen binnen de grenzen van je competentie.
 • Zorg ervoor dat je gedrag de reputatie van het beroep niet schaadt.
 • Neem vertrouwelijkheid in acht.
 • Werk binnen de wet.
 • Ga geen ongepaste relaties aan met klanten.
 • Handhaaf hoge normen voor gezondheid en hygiëne.
 • Werk op tijd en kom je verplichtingen na.
 • Behoud en ontwikkel je kennis en vaardigheden.

Klachten

Dien een eventuele klacht binnen drie dagen schriftelijk in via e-mail of brief. Ik neem zo snel mogelijk contact met je op.  Mijn praktijk is aangesloten bij Erisietsmisgegaan.nl waarmee ik voldoe aan alle eisen van de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg). Als wij er samen echt niet uitkomen, kun je bij deze instantie je klacht indienen.