Disclaimer

1. Gebruik diensten

Ik begrijp dat het gebruik van enig advies, dienst of techniek gedeeld door Cisca Broeke volledig vrijwillig is, onder mijn eigen vrije wil en op eigen risico.
Ik begrijp ook dat er geen garantie wordt gegeven dat mijn veiligheid wordt gegarandeerd en ik ga ermee akkoord Cisca Broeke volledig te vrijwaren van alle aansprakelijkheid als ik enig letsel oploop (behalve enig letsel dat is veroorzaakt door nalatigheid of fraude door Cisca Broeke). Door akkoord te gaan met deze afstandsverklaring, ga ik ermee akkoord de volledige verantwoordelijkheid op mij te nemen voor enig letsel, fysiek, emotioneel en/of mentaal, dat ik kan oplopen bij het gebruik van de diensten die Cisca Broeke aanbiedt en die niet is veroorzaakt door nalatigheid of fraude door Cisca Broeke.
Ik begrijp ook dat Cisca Broeke niet aansprakelijk is jegens mij, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plichten of anderszins, voor enig verlies van winst, of voor enige indirecte of gevolgschade geleden door mij of een derde partij ontstaan in verband met mij die gebruik maakt van de door haar aangeboden diensten. Niets in deze Disclaimer zal echter de aansprakelijkheid van Cisca Broeke beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door haar nalatigheid, of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

 

2. Gebruik website
Op het gebruik van deze website (ciscabroeke.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.


3. Medische diagnose
Deze website is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Je wordt nadrukkelijk geadviseerd je arts te raadplegen voor specifieke informatie over je persoonlijke gezondheidssituatie. Aan de berichtgevingen die Cisca Broeke publiceert kun je geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om ziektes te behandelen. Raadpleeg altijd eerst een arts of andere gekwalificeerde zorgverlener met vragen over een medische en/of psychische aandoening en het gebruik van medicijnen, voor je één van de diensten van Cisca Broeke afneemt.

 

Gebruik van informatie
Cisca Broeke streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Cisca Broeke niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Cisca Broeke aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Cisca Broeke en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail
Cisca Broeke garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mail verkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Cisca Broeke te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Cisca Broeke heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Cisca Broeke aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.
Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Cisca Broeke zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicatie en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Cisca Broeke daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.


Vragen of klachten
Heb je vragen, klachten of opmerkingen over deze disclaimer? Mail deze dan naar info@ciscabroeke.com